Kdysi se Ganek označoval jako celý úsek hlavního hřebene od Rumanova sedla po Gankovu štěrbinu. Nyní dělíme Ganek na Malý Ganek a Prostřední Ganek. Ganek je trojvrcholový štít v pozadí třech dolin: České, Rumanovy a Kachní, kde hřeben dál směřuje na jihovýchod. Horolezecké zájmy o tento štít sahají do 70.let 19.století, ale až 1892 byl zdolán Malý Ganek a 1895 vrchol Ganku. Pro Ganek je typická skalní terasa – galerie Ganku. Ganek sahá do výšky 2461 m n.m.
Ganek Ganek
Ganek
Ganek Ganek
Ganek
Ganek Ganek
Ganek
Fotografie uživatelů
Východná Vysoká
opět na chatě
a jeto
vítejte u brány Rysů
nádherné výhledy od Žabích ples -Žabí kůň a Rysy